ZOLDINFRASTRUKTURA_csapadek

Megjelent a Zöldinfrastruktúra füzetek 3. száma, a Vízérzékeny tervezés a városi szabadtereken címmel. A kiadvány aktualitását jelenti, hogy a fokozódó urbanizáció egyre nagyobb terhelést jelent a természetes vizek és a csatornarendszer számára.  A város terjeszkedésével nő a burkolt felületek aránya is, így egyre nagyobb mennyiségű, a csatornahálózatot perceken belül elérő csapadékvizet szükséges elvezetni. Emellett Magyarországon évtizedek óta kimutathatóak a klímaváltozás hatásai: gyakoribbá válnak az intenzív esőzések és a nyári forró, száraz időszakok. A meglévő csapadékvíz elvezető rendszer viszont nem képes megbirkózni a lökésszerű árhullámokkal.

Ez a kiadvány a tájékoztatáson kívül utat kíván nyitni a közös gondolkodáshoz és munkához, mely a jövőben lehetővé teheti a vízérzékeny tervezés rutinszerű használatát a szabadtereken.

ZOLDINFRASTRUKTURA_fak

Megjelent a Zöldinfrastruktúra füzetek 4. száma, Városi fák és közművek kapcsolata – Tervezési útmutató címmel. A városi közterületek alakításakor erős társadalmi igényként merül fel a zöldfelületek bővítése, fák, fasorok telepítése, viszont az erősen beépített, zöldfelületben hiányt szenvedő városrészekben a közművek aránya is magasabb. Az ebből fakadó konfliktus moderálása sok esetben körülményes.

Ez az útmutató a fák telepítésének általános elvei mellett a városi, közművekkel sűrűn átszőtt környezetben is alkalmazható megoldásokat tekinti át és azt vizsgálja, hogy miképpen, milyen műszaki megoldásokkal lehet a kőbe vésett védőtávolságok szigorú betartása helyett megóvni a közműveket a fáktól és a fák életterét biztosítani. Az új módszerekkel sok olyan utca válhat fásíthatóvá, ahol korábban ez nem volt lehetséges, továbbá számos olyan helyzetben sikerül jobb körülményeket biztosítani az utcarendezés során a városi fáknak, mint korábban. Mindez a városökológiai jelentőségén túl a lakosság elégedettségének javításához is nagymértékben hozzájárulhat.