Zöldinfrastruktúra füzetek 3.

VÍZÉRZÉKENY TERVEZÉS A VÁROSI SZABADTEREKEN

 

Szerző: Csizmadia Dóra

Szerkesztő: Lépték-Terv Kft.

Szakmai lektor: Báthoryné Dr. Nagy Ildikó Réka, Dr. Buzás Kálmán

Megbízó: Budapest Fővárosi Önkormányzat

Szakmai irányító: Budapesti Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal,

Városépítési Főosztály

Kiadó: Budapesti Fővárosi Főpolgármesteri Hivatal

 

A kiadvány célja bemutatni a fenntartható csapadékvíz-gazdálkodás lehetőségeit és eszközrendszerét, annak érdekében, hogy ösztönözzék ezen szemlélet alkalmazását a városi környezet alakításában résztvevő szereplők (tervezők, döntéshozók és beruházók) körében. A kiadványban olvashatunk a csapadékvíz-elvezetés jelenlegi helyzetéről és a jogi környezetéről, röviden ismerteteti a különböző műszaki megoldásokat, valamint megvalósult projekteken keresztül szemlélteti a gyakorlati alkalmazást.