Komponált látványok

TÖRTÉNETI KERTEK ÉS TÁJAK HELYREÁLLÍTÁSA

 

Szerző: Fekete Albert

Lektor: Herczeg Ágnes, Anthony Gall

Kiadó: Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Kiadás éve: 2019

 

A könyv a Szent István Egyetem, Táképítészeti és Településtervezési Kar Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszékén készült.

 

A Komponált látványok - Történeti kertek és tájak helyreállítása című kiadvány egy disszertáció átdolgozott változata. Az első rész egy kertművészeti tanulmány, amelynek fő célkitűzése, a táj és a kert viszonyának értelmezése, a táj látványértékének bemutatása, valamint a műemléki kertvédelem témaköréhez szorosan kapcsolódó legfontosabb fogalmak meghatározása. Ugyanakkor, a megkomponált kerti képre és látványra, a táj tudatos kialakítására, mint folyamatra világít rá az újkori kertek történetében. Európai és magyarországi példákon keresztül mutat rá arra, hogy a megtervezett látvány keltette művészi, érzelmi hatások és szimbolikus üzenetek már a reneszánsztól kezdve a kertalakítás lényegi elemei voltak.

 

Az európai áttekintés elvi keretet képez ahhoz a kertművészeti értékeléshez, amelyet a könyv második fejezetében, száz erdélyi kastélykert látványkapcsolatainak kutatása és elemzése nyomán végeztt az író. Az átfogó, történeti feltáráson és helyszíni vizsgálatokon alapuló kutatás többek között a kastélykertek belső és külső vizuális kapcsolatainak meghatározására, ezek kompozíciós szerepének vizsgálatára irányult.

 

A könyv harmadik és egyben befejező részében ismertetett esettanulmányok a kutatási eredmények tájépítészeti alkalmazási lehetőségeit szemléltetik. Több, különböző helyszín (történeti értékű kastélykert) látványkapcsolatainak helyreállítását ismertetik, didaktikus módon. Betekintést engednek a tervezés folyamatába, a tervezői gondolkodásba és szemléletbe, a történetiség és a kortárs igények nyomán születő megújítási stratégiák hátterébe. A bemutatott példák saját munkák, s reményeim szerint azt bizonyítják, hogy a történeti kertek belső látványkapcsolatainak feltárása, a tájkompozíciókat meghatározó látványok és tengelyek helyreállítása a történeti kert- és tájszerkezet megújításának legfontosabb eszköztárát képezik. Szemléltetik és hangsúlyozzák a LÁTVÁNY helyreállításának lényegét és fontosságát a történeti kertekben, s igazolják, hogy a témában végzett másfél évtizedes kutatás eredményei konkrét tervezési helyzetekben, különböző adottságokkal rendelkező helyszíneken jól alkalmazhatók.