Szamos menti kastélykertek

AZ ERDÉLYI KERTMŰVÉSZET

 

Szerző: Fekete Albert

Felelős kiadó: Szabó Zsolt

Kiadó: Művelődés Műhely

Kiadás éve: 2012

A könyv a Communitas Alapítvány támogatásával jelent meg.

 

„A magyarság szent útja az Érchegységtől északra, Kolozsváron, a Királyhágón és Nagyváradon át vezet a Duna és Tisza közé. Ennek az útnak azonban Erdély természetes reliefjében a Szamos áttörése felel meg a nagy magyar Alföldre. Az első magyar lovascsapatok bizonyára a Szamos mentén hatoltak be az országba. S mikor a hegyeken túl megpillanthatták az Erdélyi Mezőség messze húzódó legelőit, bizonyára érezték, hogy milyen rokonföld ez számukr“ - olvasható Otto Folberth A három áttörés. Az erdélyi táj víziója című írásában.

 

Nem véletlen tehát, hogy ez a könyv a Szamos vízgyűjtőiben található kastélykertekről ad tájékoztatást. Az egyesült Szamos vízgyűjtő területe kiterjed Észak-Erdély nagy részére, összesen mintegy 22 000 km2-t fedve le. Bár a bemutatott helyszínek csak egy részét jelentik azoknak a kastélyoknak és kerteknek, amelyek fejlődéstörténete végigkísérte ezt a tájat évszázadokon keresztül, reméljük, hogy ez az összefoglaló anyag némi betekintést nyújt a Szamos folyó menti nemesi rezidenciák kertkultúrájába. A kötet huszonkét Szamos menti kastély és kert ismertetését tartalmazza.