Kolozsvári kertek

Szerző: Fekete Albert

Felelős kiadó: Szabó Zsolt

Kiadó: Művelődés Műhely

Kiadás éve: 2004

 

A könyv a Román Művelődés- és Egyházügyi Minisztérium és a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti Kar Kert- és Településépítészeti Tanszékének támogatásával jelent meg.

 

Az írás kiemeli a műemlék értékű parkok, kertek és városi terek jelentős szerepét művelődés történetünkben. Míg az építészeti alkotásokra hivatalosan végeznek felméréseket és védelmi intézkedéseket, a környező területek és a városi közterek gyakran kimaradnak az ilyen jellegű nyilvántartásokból. Romániában a kulturális és történeti táj- és kertépítészeti értékek védelme még mindig megoldatlan, annak ellenére, hogy közismert társadalmi, városi és ökológiai szerepük van.

 

A munka célja bemutatni a kolozsvári régiség-mivoltukban is értéket képviselő kertek és városi terek történetét, amelyek fontos szerepet játszottak és a mai napig játszanak a város életében. A vizsgált zöld területek sok esetben nem tudatos településfejlesztési koncepció eredményeként jöttek létre, ennek ellenére azonban jelentősége túlmutat az urbanisztikai és területi szervezésen, és társadalmi vonatkozásaik is időszerűek.

 

Az összetett fogalom, a "kert" vagy a "városi szabad tér" csak a környező táj és a település fejlődésének szellemi és fizikai folyamatainak megértése mellett értelmezhető. A táj- és kertépítészet relatíve új elnevezés, de története évszázadokra nyúlik vissza. A táj- és kertépítészet manapság több hagyományos tudományterület határmezsgyéjén helyezkedik el, mint például az építészet, kertészet, földmérés, ökológia, társadalom- és gazdaságtudományok. Ezért a könyvben tárgyalt kertek bemutatásának mellett fontos a történelmi és városépítészeti összefüggések megvilágítása és a város fejlődésének fontosabb mérföldköveinek vázlatos leírása.

 

A könyv nem titkolt célja a figyelemfelkeltés és a figyelem irányítása a feledésbe merült és alábecsült értékeinkre, amelyek a Kárpát-medencei jelenlétünk kiváló bizonyítékai. A könyv bemutatja a kolozsvári közparkok és szabad terek jelenlegi állapotát, amelyek gyakran kedvezőtlen helyzetben vannak. A környezeti nevelés lehet az egyetlen kiút ebből a szomorú helyzetből, amely fontos feladattá válik mindenki számára.

 

Az olvasó kezében történeti áttekintést talál, amely egy zöldfelület-revitalizációs program vizsgálati részének átdolgozott változata. A könyv elsősorban a három legjelentősebb történeti értékű kolozsvári közpark (a Sétatér, a Múzeumkert és a Házsongárdi temető) kialakulásának és fejlődésének népszerűsítését célozza meg.